Công văn 3324 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2019/NQ - HĐND ngày 08/07/2019 của HĐND thành phố.
Văn bản liên quan
Thông báo, phổ biến
Tin đọc nhiều
Liên kết website